02.12.2020 | Door admin

Nieuw regeerakkoord opent deuren voor nieuwbouwwoningen!

Verlaagd btw tarief op afbraak en heropbouw nu voor heel België!

Staat u op punt een nieuwe woning te kopen?

Dan is dit wellicht het belangrijkste bericht dat u vandaag zal lezen.

Regering De Croo I kwam overeen om het btw tarief op afbraak en heropbouw drastisch te verlagen!

Het is niet meer dan één zinnetje op pagina 54 van de 83 pagina’s regeerakkoord. Maar de impact is ENORM.

Vanaf 1 januari 2021, betaalt u geen 21% maar 6% btw voor de afbraak, sloop en heropbouw van uw woning! 

U kan dus duizenden euro’s besparen op uw aankoop. 

Stel u breekt een oude woning af en zet er een nieuwe woning ter waarde van €300.000.
Voordien betaalde u 21% op die €300.000 = €63.000. Na Nieuwjaar is dat 6% = €18.000.

Dan bespaart u maar liefst €45.000! Met dat geld kan u bijvoorbeeld een nieuwe garage kopen die u zelfs nog maandelijkse huuropbrengsten kan opleveren!

Maar geldt deze 6% ook voor u?

Er werden namelijk erg strikte voorwaarden gekoppeld aan dit verlaagd tarief.

Doe dus steeds een grondige analyse of dit nieuwe tarief op u van toepassing is. Wij helpen u alvast op weg!

1. Ligt de woning in één van de 32 centrumsteden?

Dan verandert er niet veel voor u. Hier was het verlaagd tarief al van kracht.

Na Nieuwjaar zullen zowel de oude als nieuwe regelingen hier gehanteerd worden.

Het koninklijk besluit stelde deze 32 steden vast. Hieronder vallen bijvoorbeeld Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent en Mechelen.

Voor de uitbreiding naar heel België zijn de regels anders en heeft deze 6% btw enkel betrekking op u wanneer:

2. U een natuurlijk persoon bent en dit de enige en eigen woning is.

Dit betekent dus dat u zelf in het huis of appartement gaat wonen en uw domicilie hier neemt. Tweede verblijven komen niet in aanmerking en u mag geen eigenaar zijn van een andere woning tenzij u de vruchtgebruiker of mede-eigenaar bent door middel van een erfenis.

Daarnaast volstaat het dat de nieuwe woonst hoofdzakelijk privégebruik is. Gemengd gebruik is toegestaan dus u kan perfect een dokterspraktijk hebben die voor 60% als privéwoning wordt gebruikt.

Voor de afbraak van de woning maakt het niet uit welke functie dat gebouw had. Een privéwoning, kantoorgebouw, winkel of loods. Zelfs een geasfalteerd terrein of een terrein met ondergrondse leidingen voldoet aan die definitie.

3. De woonoppervlakte maximaal 200m2 bedraagt.

Deze beperkte woonoppervlakte onder de 200m2 geldt voor zowel gezinswoningen, appartementen als cohousing woningen. Verder dient het nieuwe gebouw niet op exact dezelfde plek te komen maar volstaat hetzelfde kadastraal perceel.

4. U de woning minstens 5 jaar bezit als enige en eigen woning.

Verhuist u toch vroeger, dan wordt er gewerkt met een correctiemechanisme. Dit betekent dat het belastingvoordeel voor het jaar van de verhuis en de resterende jaren van de 5 jarige periode moet worden teruggevorderd.

5. De prestaties materiële werken zijn.

Alleen materiële werken komen in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief bij afbraak en wederopbouw. Intellectuele prestaties zoals de diensten van architecten, bouwingenieurs en veiligheidscoördinatoren blijven onderworpen aan het tarief van 21%.

Nog een ding!

Het verlaagd tarief is tijdelijk en geldt slechts tot december 2022.

Met andere woorden: u heeft nog welgeteld 2 jaar tijd om van deze 6% te genieten. Na 2022 betaalt u weer 3,5 keer zoveel btw.

Tijd genoeg? Was het maar. Deze 2 jaar is erg krap om nog te starten met projecten.

Want de gemiddelde doorlooptijd tussen de aanvraag van een vergunning en de aflevering ervan bedraagt in Vlaanderen 1 jaar en 10 maanden.

Maar geen paniek. Er is ook goed nieuws.

De nieuwe regelgeving staat namelijk dit verlaagd tarief ook toe wanneer een ontwikkelaar zoals Apart Real Estate de woning verkoopt.

Het is dus nog niet te laat voor u!

Zo kunnen lopende projecten van ontwikkelaars tot 31 maart 2021 alsnog mee genieten indien de formaliteiten in orde worden gebracht.

In de huidige wetgeving, geldt het tarief enkel voor aannemingsovereenkomsten en was dit niet mogelijk.

Val jij onder deze voorwaarden?

Misschien niet.

Ook dan zijn er wellicht situaties waar u veel voordeel uit kan halen, die we hier niet besproken.

Waar vindt u die wel? In ons GRATIS Ebook! 

U leert er:

+De échte reden waarom je dit jaar nog moet investeren.

+ 2 externe factoren waarmee jij rekening MOET houden.

+ Een volledige checklist met 23 essentiële «le vragen bij de bezichtiging.

+ Welke financieringsstrategie er voor jou werkt.

+ 4 verschillende manieren om jouw aankoop concreet te maken.

+ Alle bijkomende kosten waar je beter voor oppast!

Zo maakt u de best geïnformeerde keuze. En die zal nog jarenlang invloed hebben op uw levenskwaliteit!

Laat uw gegevens achter en we sturen het Ebook meteen naar u toe!

APART e-book

Lees hier hoe je duizenden euro's kan besparen met de aankoop van je nieuwe woonst!

Must-read!

Bij de aankoop van een woning komt heel wat administratie en zoekwerk kijken. Om nog maar te zwijgen over het financiële luik. Huizen bezichtigen, bieden, een lening aangaan. Je ziet al snel het bos door de bomen niet meer.

Om je houvast te geven, schetsen we graag het énige VOLLEDIGE stappenplan uit van zoektocht tot het verleiden van de notariële akte voor jouw droomwoning. We bieden dit Ebook tijdelijk GRATIS aan.

 Je leert er
✔️ De échte reden waarom je dit jaar nog moet investeren
✔️ 2 externe factoren waarmee jij rekening MOET houden
✔️ Een volledige checklist met 23 essentiële vragen bij de bezichtiging
✔️ Welke financieringsstrategie er voor jou werkt
✔️4 verschillende manieren om jouw aankoop concreet te maken
✔️Alle bijkomende kosten waar je beter voor oppast!

Zodat jij een stap dichter bij jouw droomwoning bent waar je levenslang gelukkig zal zijn!

© 2024 APART Real Estate NV | Algemene voorwaarden | Privacy & cookies
Powered by Stigo